Dne 2.4.2022 se konalo na obecním úřadě vítání nových občánků – Davida Doležala, Dominika Špinky, Matěje  Koutského,  Davida a Štěpána Stempáka a Jonáše Srba.