Po dvou covidových letech se opět mohl pořádat Čarodějnický rej.