Obecní úřad Tři Dvory

Osvoboditelů 271, 280 02 Tři Dvory

Telefon: (+420) 321 766 154
Email: obec@tridvory.cz

IČO: 235806
ID obce: dbmbkg2.
Bankovní spojení: 8429151/0100

Mobilní telefon na starostku Jitku VOKOLKOVOU: (+420) 607 870 042
Mobilní telefon na místostarostu Bc. Jiřího SRBA: (+420) 606 872 598

Mobilní telefon na obsluhu vakuové kanalizace:
p. Vokolek  (+420) 724 181 702
p. Studecký