Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu Tři Dvory, v prvním patře.
Otevřena je vždy v pondělí od 16:00 do 17:00 hodin.
Pověřeným knihovníkem je pan Antonín Sedláček.

Telefonní kontakt: 321 766 154.
Emailový kontakt:  knihovna@tridvory.cz

V knihovně můžete kromě klasické výpůjčky knížek využít i služeb Internetu pro veřejnost.