Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.

1. Oficiální název:
Obec Tři Dvory

2. Důvod a způsob založení:
podle zákona 128/2000 Sb. o obcích

3. Organizační struktura:
– zastupitelstvo obce
– v čele starosta obce
– obecní úřad

Dále jsou zřizovány:
– finanční výbor
– kontrolní výbor
– výbor dopravy a životního prostředí
– školský a kulturní výbor

4. Kontaktní spojení:
adresa: Tři Dvory 271, 280 02 p. Kolín
telefon: 321 766 154
fax: 321 766 170
elektronická adresa: obec@tridvory.cz

5. Bankovní spojení:
KB Kolín 8429-151/0100

6. IČ
IČ: 00235 806

7. DIČ
obec není plátcem DPH

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:
viz samostatná sekce obecní rozpočet

9. Žádost o informace:
zaslat na adresu nebo v sídle OÚ

10. Příjem žádostí a dalších podání:
zaslat na adresu nebo v sídle OÚ

11. Opravné prostředky:
Proti rozhodnutí nebo usnesení obce nebo obecního úřadu se lze odvolat do 15 dnů po jeho doručení u zdejšího obecního úřadu ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Odvolání se podává ve 2 vyhotoveních.

12. Formuláře:
Viz sekce „vzory formulářů“

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:
– Policie 158   ( OO Týnec nad Labem 321 781 114 )
– Záchranná služba 155
– Hasiči 150
– Úřad práce 321 751 911
– Městský úřad Kolín 321 748 111
– Finanční úřad Kolín 321 742 200
– Zdravotní ústav se sídlem v Kolíně 321 739 013
– Katastrální úřad Kolín 321 737 011
– Krajský úřad Středočeského kraje 257 280 111

14. Nejdůležitější předpisy:
Zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích, správní řád, stavební zákon, organizační řád obce, obecně závazné vyhlášky, interní předpisy a směrnice

15. Sazebník úhrad za poskytování informací:
K dispozici na OÚ Tři Dvory

16. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.:

17. Seznam organizací:
– Mateřská škola Tři Dvory, příspěvková organizace