Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 29.4.2021 vydalo OZV o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konání